Over Rover Jong

Wie is Rover Jong?

Rover Jong is een afdeling binnen Rover die focust op de wensen van jongeren tot 35 jaar. Door er een aparte afdeling van te maken wordt de positie van de jongeren versterkt. Rover Jong wil de positie van jongeren in het OV verbeteren door:

  • in gesprek te gaan met belangrijk spelers binnen het OV,

  • concrete verbeteringen in het OV door middel van ludieke acties op de agenda te krijgen.

Visie Rover Jong

Jongeren zijn steeds zelfredzamer en individualistischer, waarbij ze het risico lopen dat ze niet gehoord worden. Een extra probleem hierbij is dat de reizigersverenigingen die op dit moment de belangen behartigt van de OV-reizigers door de ledenopbouw beperkt gevoed wordt door de wensen en ideeën van jongeren. Jongeren zijn op dit moment nauwelijks vertegenwoordigd binnen Rover. Door aandacht te vragen voor de behoeften en wensen van de jongeren in het OV, wil Rover Jong een bijdrage leveren aan het aantrekkelijk houden van het OV voor ook deze doelgroep.

Wat kun je doen?

Rover Jong werkt met een projectmatige aanpak. Dit houdt in dat iedereen welkom is om zijn of haar ideeën voor beter OV voor jongeren in te brengen. In kleine groepjes gaan we deze projecten dan uitvoeren, vaak in een korte tijd van een paar maanden. Zo hebben we bijvoorbeeld een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van wifi in de trein, en zijn met de resultaten bij NS en Arriva op bezoek geweest. Mede door de aanbevelingen uit ons onderzoek is de verbinding een stuk beter geworden. Ook hebben we actie gevoerd voor stopcontacten in de tweede klas.

Heb jij een leuk idee voor een actie of een project? Of wil je vrijblijvend een keer kennis komen maken? Stuur dan een mailtje naar marloes@rover.nl