Trainingen

Voor jongeren die zitting hebben (of gaan hebben) in een reizigersoverleg (een ROCOV) zijn er trainingen beschikbaar om kennis en kunde over het adviseren in de OV-wereld te vergroten. Een ROCOV is een Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Hierin worden per regio adviezen gegeven aan vervoerders en opdrachtgevers in het openbaar vervoer. Als je als jongere actief bent is het erg nuttig om een training bij te wonen. Op persoonlijk vlak kun je je netwerk en CV ermee uitbreiden en de vaardigheden zijn direct toepasbaar voor je rol als belangenbehartiger in een ROCOV. De meeste ROCOVs bieden je de mogelijkheid om één of meerdere trainingen te volgen; vraag je voorzitter of secretaris wat de voorwaarden zijn. De basistraining is bij uitstek een aanrader voor jonge ROCOV-leden.